Kunsthistoriker mag.art. (2006); ph.d. i teologi (2018).

Mit forskningsfelt er placeret i et skæringspunkt mellem arkitekturteori, teologi og filosofi og har kirkearkitektur som et centralt emne. Arkitektur er en kunstart, og er kunsten menneskers “nøgle til det ufattelige rum” (Per Kirkeby), gælder det også arkitekturværker. De er potentielt instrumenter, der kan lede os ind i en stadigt dybere forståelse af tilværelsen. I netop kirkebygninger er arkitekturens muskulatur ofte taget i brug på en særligt potent måde. Det gør dem til kraftfulde instrumenter: de kan stimulere nærvær og eftertanke og ad den vej give os nye øjne at se med.

Min forskning formidles på flere platforme. Foruden en ph.d.-afhandling om emnet har jeg skrevet artikler. Desuden formidler jeg min forskning mundtligt i undervisningsforløb, foredrag mv.

 

 

Kommende arrangementer
SEP/OKT
Forelæsningsrække, Folkeuniversitetet i København/Sorø Kunstmuseum
OKT/NOV
Forelæsningsrække, Folkeuniversitetet i Aarhus
OKT 27.
Foredrag, Teologi for Lægfolk, AU