Foredrag

Foredrag og forelæsningsrækker i feltet mellem kunsthistorie, teologi og filosofi. Jeg er fortrinsvis optaget af kirkearkitektur og spørgsmål om deres betydning.

Undervisning

Efteråret 2018 udbyder jeg forelæsningsrækker på folkeuniversiteterne i København og Aarhus.   Kirkearkitektur gennem tiden – hvordan og hvorfor?  (Aarhus, E2018) Den kristne kirkearkitektur er en enestående bygningsgruppe, rig på både kontinuitet og variation. Fra de byzantinske kuppelkirker til moderne, industrielt udseende kirkebygninger er der umiddelbart langt. Men der er også interessante forbindelser, og det […]

Publikationer

Kirkearkitektur som erkendelsesvej. En undersøgelse af moderne kirkebygningers autonomi belyst gennem arkitekterne Johannes og Inger Exners kirkebygninger. Ph.d.afhandling, Aarhus Universitet 2018. Hent her [opdateres]