Publikationer

Kirkearkitektur som erkendelsesvej. En undersøgelse af moderne kirkebygningers autonomi belyst gennem arkitekterne Johannes og Inger Exners kirkebygninger. Ph.d.afhandling, Aarhus Universitet 2018. Hent her

[opdateres]