Undervisning

Efteråret 2018 udbyder jeg forelæsningsrækker på folkeuniversiteterne i København og Aarhus.

Kirkearkitektur og det transcendente (Sorø/Kbh., E2018) – 5 undervisningslektioner fra 6. september 2018

Den kristne kirkearkitektur er en enestående bygningsgruppe, rig på både kontinuitet og variation. Med kraftfulde virkninger i lys, stof og rumformer er der på tværs af knap 2.000 år givet udtryk for det transcendente, og der er med sådanne arkitektoniske midler forsøgt at assistere forståelsen i retning af det uforståelige.

På kurset dykker vi ned i denne tradition. Hvordan ser kirkebygningerne ud? Og hvilken kraft og hvilke betydninger er de blevet tillagt?

  1. Introduktion. De tidligste kirkebygninger: Ur- og oldkristne rum
  2. Byzantinsk kirkearkitektur
  3. Romansk og gotisk kirkearkitektur I
  4. Romansk og gotisk kirkearkitektur II
  5. Barokke og efterreformatoriske centralkirker
  6. Moderne kirker: Kontinuitet og nybrud

 

Kirkearkitektur gennem tiden – hvordan og hvorfor?  (Aarhus, E2018)

Den kristne kirkearkitektur er en enestående bygningsgruppe, rig på både kontinuitet og variation. Fra de byzantinske kuppelkirker til moderne, industrielt udseende kirkebygninger er der umiddelbart langt. Men der er også interessante forbindelser, og det er i høj grad dem, vi skal udforske. Med kraftfulde virkninger i lys, stof og rumformer er der på tværs af knap 2000 år givet udtryk for det transcendente. Bestemte arkitektoniske udtryk skaber bestemte stemninger, og ad den vej er forståelsen forsøgt dirigeret i retning af det uforståelige. 

I denne forelæsningsrække dykker vi ned i denne tradition. Hvordan ser kirkebygningerne ud? Og hvilken kraft og hvilke betydninger er de blevet tillagt?

 

De tidligste kirkebygninger: Ur- og oldkristne rum

Start:23.10.2018 kl. 19:30

Slut:23.10.2018 kl. 21:15

AU, bygning 1530, lokale D211

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus

 

Byzantinsk kirkearkitektur

Start:30.10.2018 kl. 19:30

Slut:30.10.2018 kl. 21:15

AU, bygning 1530, lokale D211

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus

 

Romansk og gotisk kirkearkitektur

Start:06.11.2018 kl. 19:30

Slut:06.11.2018 kl. 21:15

AU, bygning 1530, lokale D211

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus

 

Barokke og efterreformatoriske centralkirker

Start:13.11.2018 kl. 19:30

Slut:13.11.2018 kl. 21:15

AU, bygning 1530, lokale D211

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus

 

Moderne kirker: kontinuitet og nybrud

Start:20.11.2018 kl. 19:30

Slut:20.11.2018 kl. 21:15

AU, bygning 1530, lokale D211

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus

 

Underviser: Line Marschner, kunsthistoriker og ph.d. i teologi, Aarhus Universitet