Kunsthistoriker mag.art. (2006); ph.d. i teologi (2018).

 

Mit forskningsfelt er placeret i et skæringspunkt mellem arkitekturteori, teologi og filosofi og har kirkearkitektur som et centralt emne. Arkitektur er en kunstart, og hvis kunsten er menneskers “nøgle til det ufattelige rum”, jf. citatet af Per Kirkeby, gælder det også arkitekturværker. De er potentielt instrumenter, der kan lede os ind i en stadigt dybere forståelse af tilværelsen. I netop kirkebygninger er arkitekturens muskulatur ofte taget i brug på en særligt potent måde. Det gør dem til kraftfulde instrumenter: de kan stimulere nærvær og eftertanke og ad den vej give os nye øjne at se med. Ad den vej kan kirkebygninger fungere som arenaer, der giver os en klarere forståelse for og lader os opøve evnen til at iagttage og fornemme rum i arkitektur, landskabsarkitektur og natur. Min forskning i arkitektur breder sig således over mange af arkitekturens genrer og over vidt forgrenede typer af rum.  

Min forskning formidles og videreudvikles på flere platforme. Foruden en ph.d.-afhandling om emnet har jeg skrevet artikler. Desuden formidler jeg min forskning mundtligt i undervisningsforløb, foredrag mv. Som retræteleder guider jeg til, hvordan rum kan bruges som redskaber i refleksiv/meditativ praksis.

 

Medlem af det interdisciplinære debatfællesskab Tænketanken Eksistensen.

 

Interview i Vårt Land 4. juni 2020 

Interview Folkekirken.dk

Interview i Kristeligt Dagblad marts 2018.

Kommende arrangementer